מודל ניהול טיסות

מודל ניהול טיסות

מודל ניהול הטיסות מאפשר שליטה במושבים וכולל בתוכו: פתיחת טיסה בודדת/סדרת טיסות, הקצאות, חסימת מושבים והתחייבויות עליהם. שינויי לוחות זמנים, שותפים בטיסה, רכישת מושבים, הגדרת הגבלות בטיסה, ניהול הודעות לספק ולסוכן, העברת נוסעים בין טיסות ועוד. במודל זה, תוכל לנהל מחירונים עם עלויות נטו, בניית חבילת טיסות וניהול מחירים שונים לסוכנים שונים, כמו כן התממשקות למערכות ה- LDS.

 • ניהול מלאי של סדרת טיסות או טיסות בודדות
 • ניהול מלאי שותפים לטיסה / ברוקרים, לרבות התחשבנות פיננסית
 • הבחנה בין טיסות שכר / צ'רטר וסדירות
 • הגדרת טיסות עם תחנות עצירה / ביניים
 • ניהול עלויות ומחיר ומכירה לפי קלאסים שונים
 • יצירת מגבלות מגוונות לטיסה
 • כרטוס קולקטיבי
 • עדכון גורף של סדרת טיסות הן מבחינת המלאי והן מבחינת פרטי הטיסה
 • ניהול רכישות מספקים שונים במטבעות שונים, שליטת תשלומים על פי מחלקות וקלאסים שונים
 • מנגנון עדכון שינויים בטיסה הכולל קבלת אישור אונליין, וחיווי, מהסוכנויות והשותפים
 • הגדרת טיסה המאושרת לכרטוס ע"י שדות התעופה (לפי חוק הגנת הצרכן 2014)
 • שליחת מסרונים (SMS) אודות שינויים בטיסה וחיווי אודות קבלתם ואישורם
 • תיוק חוזים ומסמכים לכל טיסה
 • שמירת מושבים לסוכנויות / קבוצות, לפי קלאסים
 • הפקת שוברי התחייבות לספק בטיסות סדירות
 • ניהול כרטיסי GDS בטיסה
 • התחשבנות פיננסית מול ספקי הטיסה
 • ייצוא וייבוא רשימת נוסעים לספקי הטיסה בפורמטים שונים
 • מערכת מיסי נמל וביטחון אוטומטית
 • ניהול תוספות תשלום לטיסות. כדוגמת: תוסף דלק
 • תצוגת לוח טיסות מורחב, לרבות תצוגה אישית של המידע והפקתו לאקסל
 • העברת נוסעים בין טיסות באופן גורף
 • ניהול דמי ביטול אוטומטיים